Witte bedjes


Witte Bedjes geeft kleur aan het leven van zieke en gehandicapte kinderen. Stichting Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en . De Witte bedjes actie was een initiatief van Parool-journalist Henri Knap.

Hij lanceerde het idee in 19in zijn Amsterdams dagboek. De Stichting Witte Bedjes stelt zich ten doel het vormen van een fonds waaruit gelden beschikbaar worden gesteld voor activiteiten direct ten behoeve van zieke . Stichting Witte Bedjes Het Parool. Stichting Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke,.

Stichting Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen. Het Duinhuis (Hartekamp groep) heeft een 2-Touch Professional gekregen van Stichting Witte Bedjes Het Parool. Hij lanceerde het idee in 19in zijn.

Jaarlijkse witte bedjes rally om geld in te zamelen voor kinderen die met Sinterklaas in het ziekenhuis. De afdeling Zonnegolf van RTV Apeldoorn organiseert ieder jaar een Witte Bedjes middag. Zaterdag april kunnen langdurig zieken en .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *