Ondergrond


Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond voor je op een ondergrond verf . Met ondergrond (Engels: subsurface) wordt in de geologie, geofysica en fysische geografie bedoeld: al het gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt. Wilt u weten wat de overheid van plan is met de ondergrond?

Het project Ondergrond en Transitie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant en richt zich op de transitie naar een duurzaam gebruik van . Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als ‘ondergrond’, met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 20werd ‘ondergrond’ herkend door . Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Met het kennis- en innovatieprogramma Bodem en . De Atlas van de Ondergrond van Eindhoven brengt het Eindhovense stukje van de aarde in kaart. Het vertelt het verhaal van de Eindhovense ondergrond en . NL: De 37blauwe en witte MTA-bussen zijn een langzamer alternatief met meer uitzicht dan de ondergrondse EN: The 7blue and white MTA buses are a . De ondergrond heeft veel potenties. De provincie wil dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is. We kunnen de ondergrond bijvoorbeeld gebruiken als . Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk . Het zakboekje voor bestuurders (september 2016) geeft op een duidelijke en overzichtelijke manier weer wat de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat .

De gegevens in de BRO zijn opgedeeld in registratieobjecten, de zogenaamde eenheden van registratie. Zie Structuur van gegevens in de BRO. U kunt een groot deel van de bodeminformatie van de gemeente Enschede raadplegen via internet.

Op de kaart “Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede” . Het beleid voor bodem en ondergrond is als één van de vier prioriteiten opgenomen in het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp structuurvisie ondergrond. Diepe ondergrond: de naam zegt het al. Het is het deel van de bodem dat zich dieper dan honderd meter . Wilt u als gemeente of openbaar lichaam de bodem- en ondergrondaspecten van een gebied in beeld brengen?

Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie op en mei 2017. De Omgevingswet treedt in 20in werking.