Hamster kleuren


Dit is de kleur zoals de Russische dwerghamster in het wild heeft. De kleur wordt ook wel Naturel genoemd. Bij deze kleur hebben wij het eigenlijk nooit over .

Dit onderdeel gaat over de kleuren die bij de Syrische hamster voorkomen. Bij IJsberen gaat de hamster steeds het zelfde paadje langs een rand van de. Onderstaand vind je een overzicht van alle Russische Dwerghamster kleuren.

Zou het nou echt zo kunnen zijn, dat er per kleur verschil zit in gedrag?

Een zeker antwoord is hier helaas niet op te geven omdat er geen unaniem onderzoek . Eenkleurige hamsters hebben geen uitmonstering (dus geen kaakstrepen en geen halve manen) en geen ticking, maar zijn helemaal effen gekleurd. Dit zijn kleuren die worden veroorzaakt door één mutatie. De hamster zelf is een geel gekleurde wildkleur hamster. Syrische hamsters zijn er in heel veel kleuren! Je hebt gevlekte hamsters of juist hamsters met een egale kleur, en dan heb je nog allerlei speciale aftekeningen.

Dit onderdeel gaat over de erkende kleuren en variëteiten van de Syrische hamsters. Dit onderdeel gaat over de niet erkende kleuren en variëteiten van de Russische dwerghamsters.